Unit Five

www.unitfive.nl

Samenhang tussen bedrijven en innovatie

Zo is de uitvinding van de elektriciteit (beter: een reeks van uitvindingen rond de beheersing van elektronen; Alessandro Volta, Thomas Edison, André-Marie Ampère, Alexander Graham Bell) de bron voor technologische ontwikkelingen in energieopwekking en –distributie, communicatie (procesinnovaties). Die hebben weer geleid tot een reeks van nieuwe producten met een steeds aantal toenemende functies (productinnovaties). Zoals…
Lees meer

Innovatie heeft altijd betrekking op vernieuwing

Innovatie heeft altijd met verandering te maken. Maar het is meer dan verandering die we dagelijks ervaren, zoals de weersverandering. Het is meer dan een oppervlakkig verandering, zoals de nieuwe mode in kleding. Het is meer dan een mutatie die – per (on)geluk – optreedt, zoals biologische <a href=”http://www.blaasontstekingen.com/” target=”_blank”>blaasontsteking</a> mutaties. Het is een door…
Lees meer

Innovatie is meer

Innovatie is meer dan alleen een technische verbetering. Innovatie kan ook in bijvoorbeeld management of marketing plaatsvinden. De gevolgen van het op een nieuwe wijze toepassen van een bestaand product kunnen even groot zijn als de gevolgen van de introductie van het product zelf. Zo is de komst van het internet een technische innovatie, die…
Lees meer